Попът:
– Ако някой има против този брак, нека говори сега или да замълчи завинаги.
Чува се плах глас:
– Аз…
Попът:
– Ти да мълчиш! Ти си младоженеца.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *