диджей-за-парти-дкевр

В Интер Гранд Хотел за ДКЕВР влязохме в ролята на Диджей за парти по случай Свети Валентин и Трифон Зарезан.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулиране на дейностите в енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката и регулиране на дейностите във ВиК сектора в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Държавната комисия за енергийно регулиране е създадена с Постановление 181 на Министерския съвет на Република България от 10/09/1999 г. на основание чл. 11 ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ЗЕЕЕ). Със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр.18 от 22.02.2005 г., ЗРВКУ) е изменен Закона за енергетиката(обн., ДВ, бр.107 от 9.12.2003 г., ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г.) комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране.

Екипът на Диджей Дани с настоящото парти поздравява целият колектив и им желае много бъдещи лични и професионални успехи!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *