дисководещ-за-тържество

Дисководещ за тъжество по случай 139 години от създаването на статистическата институция в България – НСИ. Да – 139 години от създаването на Национален статистически институт в България и ние имахме честта да бъдем поканени за озвучаването на това събитие. От целият екип на DJ Dany & Co честито на института и целият му екип!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *