Някои хора имат различни разбирания за “Ще живеете ли заедно докато смъртта ви раздели….” 😉

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *