Условия за ползване


Условия за полване на сайта на DjDany.com
Добре дошли! Като използвате уеб-сайта на DjDany.com Вие се съгласявате на следните условия и правила.

Каква инфирмация събираме?
DjDany.com не събира никаква уникална информация за Вас (като Вашето име, e-мейл адрес и др.) освен ако не предоставите съзнателно и изрично такава информация. DjDany.com регистрира информация като време, тип браузър, език на браузера, и ІР адрес. Тази инф. Се използва за проверка на нашата база и за да предоставим по-добрo обслужване на нашите ползватели.

С кого дели DjDany.com информацията си?
DjDany.com може да предостави Вашата информация на рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети страни. Но ние разкриваме само обща информация за нашите ползватели и не предоставяме лични данни на никоя трета страна без Ваше съгласие. Например, ние може да разкрием колко често даден потребител посещава DjDany.com, или кои ключови думи най-честно се използват с ключовата дума „дисководещ“. Имайте предвид, че ние можe да разкрием ваши лични данни ако закона или властите ги изискват.

Кой да попитам ако имам допълнителни въпроси?
Не се колебайте да ни потърсите по всяко време, ние ще отговорим на всичките Ви допълнителни въпроси. Нашият е-мейл адрес е djdany@mail.bg.

Без да ограничаваме предшестващото, DjDany.com или неговите лицензодатели няма при никакви обстоятелства да бъдат отговорни за забавяния или нарушения в предаването, причинени директно или индиректно от природни бедствия , сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникациите, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недотиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, или загуба на или промяна на отопление, осветление, или климатизация както и всякакви други форсмажорни обстоятелства.

Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Вякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от DjDany.com.