Имахме честта отново да бъдем поканени в ролята на DJ за Връчване на наградите на Фондация Еврика в ресторант Лаура. Пожелаваме много бъдещи успехи на всички наградени и участници!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *